ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์02-467-0571 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ข้อมูลบุคลากร พ.ศ. 2562

ข้อมูลบุคลากร พ.ศ. 2561

ข้อมูลบุคลากร 2560

ข้อมูลครูและบุคลากร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปี 2559

ข้อมูลครูและบุคลากร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปี 2558

ข้อมูลครูและบุคลากร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปี 2557

ข้อมูลครูและบุคลากร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปี 2556