ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์02-467-0571 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ข้อมูลหลักสูตรการเรียน การสอน

ข้อมูลหลักสูตรการเรียน การสอน ประจำปี 2562

ข้อมูลหลักสูตรการเรียน การสอน ประจำปี 2561

ข้อมูลหลักสูตรการเรียน การสอน ประจำปี 2560

ข้อมูลหลักสูตรการเรียน การสอน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประจำปี 2559

ข้อมูลหลักสูตรการเรียน การสอน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประจำปี 2558

ข้อมูลหลักสูตรการเรียน การสอน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประจำปี 2557

ข้อมูลหลักสูตรการเรียน การสอน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประจำปี 2556