ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์02-467-0571 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

โครงการอบรมภาวะผู้นำพัฒนาบุคลิกภาพ

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้ดำเนิน โครงการอบรมภาวะผู้นำพัฒนาบุคลิกภาพ ณ  ห้องประชุมไพโรจน์ ปวะบุตร
เพื่อเป็นการอบรมให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้ถึงความหมายและการปฏิบัติตนให้เป็นผู้นำที่ดี

(ธีระวัฒน์  เงินอ้น, ชนิตา ทองดี ถ่ายภาพ / วุฒิชัย พรมมา รายงาน) คลิกดูรูปภาพ

Facebook Comments