• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
4782 0042 6 พ.ย. 2561 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินงานตามมติที่ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานเพื่อปกป้องและควบคุมโรคไม่ติดของประเทศไทย สำนักงานศึกษาธิการจังกวัดกรุงเทพมหานคร วพ.ธนบุรี
2779 3584 31 ต.ค. 2560 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 สมอ.สอศ. วพ.ธนบุรี
132 2204 5 ส.ค. 2559 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมหลักสูตร ป.ตรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วพ.ธนบุรี
120 2183 4 ส.ค. 2559 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการโอนงบประมาณสนับสนุนโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันฯ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วพ.ธนบุรี
119 2185 4 ส.ค. 2559 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการแข่งขันและพิธีปิดกีฬาอาชีวะเกมส์ สุดสาครเกมส์ ด่วนที่สุด วท.ระยอง วพ.ธนบุรี
116 2182 4 ส.ค. 2559 หนังสือราชการภายนอก ส่งร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดแข่งกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค สุดสาครเกมส์ ด่วน อศภ.วท.ระยอง วพ.ธนบุรี
110 2164 3 ส.ค. 2559 หนังสือราชการภายนอก สั่งจองเสื้องานกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ สงขลาเกมส์ อศจ.วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร วพ.ธนบุรี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ