ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2557 ลงวันที่
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี Alternate Text 24/4/2558
เรื่อง ประกาศรายชื่อห้อง ปวส.1 Alternate Text 10/4/2558
เรื่อง ประกาศรายชื่อห้อง ปวช.1 Alternate Text 10/4/2558
เรื่อง บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จำกัด รับสมัครนักศึกษา ปวช.ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อ ปวส.บริหารธุรกิจ ระบบ ทวิภาคี Alternate Text 1/4/2558
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปวช.1 รอบที่ 1 Alternate Text 1/4/2558
เรื่อง กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน Alternate Text 26/3/2558
เรื่อง แนะนำที่พักสำหรับผู้ที่เข้าร่วมในการ “สอบคัดเลือกบุลคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)” Alternate Text 26/2/2558
เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและอื่น ๆ Alternate Text 12/2/2558
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ Alternate Text 28/1/2558
สอบ V-NET Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับคัดเลือกจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ให้เป็นสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช. 3 วันที่ 24 มกราคม 2558 และระดับ ปวส. 2 วันที่ 25 มกราคม 2558 และจะประกาศผลสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
งานกีฬาสีภายใน Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มกราคม ๒๕๕๘
สัมมนาเปลี่ยนฝัน ผันเป็นเงิน Alternate Text
      นายจิรพันธ์ พุทธรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนฝัน ผันเป็นเงิน” เมื่อวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๖๑ โดยมี คุณบำรุง สำเนียงงาม นักพัฒนาสังคม สำนักพัฒนาสังคม กทม. เป็นวิทยากร และมีนักเรียนนักศึกษา แผนกการตลาด เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง การเสนอประวัติและผลงานครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู Alternate Text 7/4/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพร่วมบุญโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพฯ เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ Alternate Text 26/3/2558
เรื่อง ทุนรัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซียภายใต้ MTCP Alternate Text 23/3/2558
เรื่อง โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป้นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ Alternate Text 23/3/2558
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฏหมายน่ารู้เพื่อประชาชน หัวข้อ "กฎหมายแพ่งน่ารู้" Alternate Text 23/3/2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงารและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาร่วมทำงานกับบริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทืฟ จำกัด Alternate Text 17/2/2558
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติประจำปี ๒๕๕๘ Alternate Text 12/2/2558
ข่าวรับสมัครงาน ลงวันที่
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครงาน Alternate Text 7/4/2558
บริษัท คาร์บอน คิงส์จำกัด ประกาศรับสมัครงาน Alternate Text 7/4/2558
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ประกาศรับสมัครงาน Alternate Text 23/3/2558
บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด ประกาศรับสมัครงาน Alternate Text 9/3/2558
บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด ประกาศรับสมัครงาน Alternate Text 9/3/2558
บริษัท เอสเค เมดิเทค จำกัด ประกาศรับสมัครงาน Alternate Text 9/3/2558
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 26/3/2558
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา Alternate Text 11/3/2558
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 26/1/2558
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 26/1/2558
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ Alternate Text 19/1/2558
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร Alternate Text 12/1/2558
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม Alternate Text 12/1/2558
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการเช่าโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 7/1/2558
นายจิรพันธ์ พุทธรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 473452 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon@Panitthon.ac.th