ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2559 ลงวันที่
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text 15/7/2559
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text 14/7/2559
ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก SMK MedikaCom Bandung” Alternate Text
      ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก SMK MedikaCom Bandung 29 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
รับรางวัลวันสุนทรภูและวันภาษาไทยแห่งชาติ” Alternate Text
      29 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
รับรางวัล Microsoft office 2013 specialist” Alternate Text
      29 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือ “ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมกำหนด” Alternate Text
      26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมมูลมิธิ สมเด็จพระธีรญาณมุนีวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ Alternate Text
      โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัย นายเจนวิทย์ ครองตน เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา Alternate Text
      นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 15 กรกฎาคม 2559

[ดูภาพเพิ่มเติม]
โครงการอบรมวัยเรียนวัยใสเพื่อหลีกเลี่ยงพฤกรรมเสี่ยง Alternate Text
      นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธิเปิด โครงการอบรมวัยเรียนวัยใสเพื่อหลีกเลี่ยงพฤกรรมเสี่ยง 14 กรกฎาคม 2559

[ดูภาพเพิ่มเติม]
โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ประชาคมอาเซียน Alternate Text
      นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธิเปิด โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ประชาคมอาเซียน 6 กรกฎาคม 2559

[ดูภาพเพิ่มเติม]
โครงการเปตองต้านยาเสพติด Alternate Text
      นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธิเปิด โครงการเปตองต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

[ดูภาพเพิ่มเติม]
โครงการส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา 30มิ.ย - 1 ก.ค. 2559 Alternate Text
     

[ดูภาพเพิ่มเติม]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัย Alternate Text
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2559 ณสวนนพรัตน์รีสอร์ทจังหวัดสมุทรสงคราม

[ดูภาพเพิ่มเติม]
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit center) โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ ณ ชุมชนวัดกำแพงบางจาก Alternate Text
      18 มิถุนายน 2559 พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit center) โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ ณ ชุมชนวัดกำแพงบางจาก

[ดูภาพเพิ่มเติม]
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 Alternate Text
      นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

[ดูภาพเพิ่มเติม]
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Alternate Text
      งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

[ดูภาพเพิ่มเติม]
อบรมแกนนำเยาวชนสดใสไร้ควันบุหรี่ Alternate Text
      นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแกนนำเยาวชนสดใสไร้ควันบุหรี่ ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ปวะบุตรในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

[ดูภาพเพิ่มเติม]
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก Alternate Text
      นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ณ เวทีอาคาร 9 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง หลักการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของสถานศึกษา Alternate Text 22/9/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการตั้งต้นบริการ" Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6 Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ ในรายการพิเศษ "คัดกรองมะเร็งเต้านม ค้นหาปัจจัยเสี่ยง" Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) Alternate Text 9/9/2558
ข่าวรับสมัครงาน ลงวันที่
รับนักเรียน(ปวส.)ฝึกงานของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) Alternate Text 11/11/2558
รับสมัครพนักงาน Part-time เทศกาลปีใหม่ Alternate Text 31/8/2558
ประกาศรับสมัครงานบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด Alternate Text 7/8/2558
รับสมัครงาน บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด Alternate Text 3/8/2558
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีบัญชี จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2559 Alternate Text 1/2/2559
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2559 Alternate Text 1/2/2559
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติเทคโนโลยีการบัญชี จำนวน 1 ชุด Alternate Text 18/1/2559
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 3 ชุด Alternate Text 18/1/2559
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Alternate Text 15/1/2559
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการเช่าโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 14/1/2559
นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 699897 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon@Panitthon.ac.th