ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2559 ลงวันที่
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text 8/8/2559
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บข้อมูล กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้บุคลากรร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าว Alternate Text 15/7/2559
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text 15/7/2559
" พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี Alternate Text
      พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

[ดูภาพเพิ่มเติม]
" ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระมหาระมัด โชติปาโล Alternate Text
      งานอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี (ชาตกาล) หลวงพ่อพระมหาระมัด โชติปาโล อดีตเจ้าอาวาสวัดบางแวก อดีตเจ้าคณะแขวงคูหาสวรรค์ เขต ๒ พระผู้ให้กำเนิดวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 8 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
"พิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ"(ประดับแถบ) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีAlternate Text
      พิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ ชวนจิต เอี่ยมฉ่ำ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมรณงให้ประชาชน ร่วมใจกันไปใช้สิทธิ "ออกเสียงประชามติ" Alternate Text
      4 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย...ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. ร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

[ดูภาพเพิ่มเติม]
การประชุมผู้นำชุมชน" Alternate Text
      ผอ.เจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานการประชุมกับผู้นำชุมชนเขตภาษีเจริญ, เขตตลิ่งชัน, เขตบางบอน, เขตบางกอกใหญ่ และเขตบางกอกน้อย เพื่อระดมสมองในการพัฒนาชุมชน ให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองสู่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการจั ดหลักสูตรอาชีพระยะสั้นระดับ ปวช. และ ปวส. 3 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก SMK MedikaCom Bandung” Alternate Text
      ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก SMK MedikaCom Bandung 29 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
รับรางวัลวันสุนทรภูและวันภาษาไทยแห่งชาติ” Alternate Text
      29 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง หลักการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของสถานศึกษา Alternate Text 22/9/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการตั้งต้นบริการ" Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6 Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ ในรายการพิเศษ "คัดกรองมะเร็งเต้านม ค้นหาปัจจัยเสี่ยง" Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) Alternate Text 9/9/2558
ข่าวรับสมัครงาน ลงวันที่
รับนักเรียน(ปวส.)ฝึกงานของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) Alternate Text 11/11/2558
รับสมัครพนักงาน Part-time เทศกาลปีใหม่ Alternate Text 31/8/2558
ประกาศรับสมัครงานบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด Alternate Text 7/8/2558
รับสมัครงาน บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด Alternate Text 3/8/2558
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีบัญชี จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2559 Alternate Text 1/2/2559
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2559 Alternate Text 1/2/2559
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติเทคโนโลยีการบัญชี จำนวน 1 ชุด Alternate Text 18/1/2559
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 3 ชุด Alternate Text 18/1/2559
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Alternate Text 15/1/2559
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการเช่าโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 14/1/2559
นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 706928 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon@Panitthon.ac.th