ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2558 ลงวันที่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Alternate Text 22/6/2558
สอบ V-NET Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับคัดเลือกจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ให้เป็นสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช. 3 วันที่ 24 มกราคม 2558 และระดับ ปวส. 2 วันที่ 25 มกราคม 2558 และจะประกาศผลสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
งานกีฬาสีภายใน Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มกราคม ๒๕๕๘
สัมมนาเปลี่ยนฝัน ผันเป็นเงิน Alternate Text
      นายจิรพันธ์ พุทธรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนฝัน ผันเป็นเงิน” เมื่อวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๖๑ โดยมี คุณบำรุง สำเนียงงาม นักพัฒนาสังคม สำนักพัฒนาสังคม กทม. เป็นวิทยากร และมีนักเรียนนักศึกษา แผนกการตลาด เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา Alternate Text 19/6/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รางวัล Wenhui Award for Educational Innovation 2015 Alternate Text 18/6/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป Alternate Text 15/6/2558
เรื่อง ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Alternate Text 15/6/2558
เรื่อง การประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป Alternate Text 15/6/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ Alternate Text 5/6/2558
เรื่อง การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ Alternate Text 5/6/2558
เรื่อง แจ้งคำสั่ง Alternate Text 27/5/2558
ข่าวรับสมัครงาน ลงวันที่
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน Alternate Text 19/6/2558
ขออนุญาตประกาศรับนักศึกษาทำงาน Alternate Text 15/6/2558
ขออนุญาตติดประกาศรับสมัครงานของ หจก.โรงทำสมุดเม้งฮวด Alternate Text 15/6/2558
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาเช่าเครี่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙๗ เครี่อง ระยะเวลา ๑ ปี Alternate Text 19/6/2558
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการสอบราคาจ้างให้บริการประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ สำหรับนักเรียนนักศึกษา Alternate Text 2/6/2558
นายจิรพันธ์ พุทธรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 501593 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon@Panitthon.ac.th