ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2557 ลงวันที่
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี(เพิ่มเติม) Alternate Text 21/5/2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ๕ Alternate Text 15/5/2558
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อศึกษาต่อใน ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 Alternate Text 2/5/2558
เรื่อง กำหนดการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Alternate Text 1/5/2558
สอบ V-NET Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับคัดเลือกจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ให้เป็นสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช. 3 วันที่ 24 มกราคม 2558 และระดับ ปวส. 2 วันที่ 25 มกราคม 2558 และจะประกาศผลสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
งานกีฬาสีภายใน Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มกราคม ๒๕๕๘
สัมมนาเปลี่ยนฝัน ผันเป็นเงิน Alternate Text
      นายจิรพันธ์ พุทธรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนฝัน ผันเป็นเงิน” เมื่อวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๖๑ โดยมี คุณบำรุง สำเนียงงาม นักพัฒนาสังคม สำนักพัฒนาสังคม กทม. เป็นวิทยากร และมีนักเรียนนักศึกษา แผนกการตลาด เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง ขอส่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่นงของสถาบันการอาชีวศึกษา Alternate Text 27/5/2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๘ Alternate Text 27/5/2558
เรื่อง รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ Alternate Text 26/5/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Professional Programmer 2015 Alternate Text 22/5/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่ประจำปี ๒๔๕๕๘ Alternate Text 22/5/2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัตนธรรม AYC ไทย Alternate Text 22/5/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของสถาบันเอไอที โดยรัฐบาลไทย ประจำปีการศึกษา 2558 Alternate Text 19/5/2558
เรื่อง การเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพนม Alternate Text 14/5/2558
เรื่อง การเสนอประวัติและผลงานครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู Alternate Text 7/4/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพร่วมบุญโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพฯ เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ Alternate Text 26/3/2558
เรื่อง ทุนรัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซียภายใต้ MTCP Alternate Text 23/3/2558
ข่าวรับสมัครงาน ลงวันที่
ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครงาน Alternate Text 22/5/2558
ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์งานของเครือสหพัฒน์ Alternate Text 22/5/2558
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครงาน Alternate Text 7/4/2558
บริษัท คาร์บอน คิงส์จำกัด ประกาศรับสมัครงาน Alternate Text 7/4/2558
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ประกาศรับสมัครงาน Alternate Text 23/3/2558
บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด ประกาศรับสมัครงาน Alternate Text 9/3/2558
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการสอบราคาจ้างตรวจสุขประจำปี สำหรับนักเรียน นักศึกษา Alternate Text 2/6/2558
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการสอบราคาจ้างให้บริการประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ สำหรับนักเรียนนักศึกษา Alternate Text 2/6/2558
เรื่อง สอบราคาจ้างตรวจสุขประจำปี สำหรับนักเรียน นักศึกษา Alternate Text 14/5/2558
เรื่อง สอบราคาจ้างให้บริการประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ สำหรับนักเรียนนักศึกษา Alternate Text 14/5/2558
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 26/3/2558
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา Alternate Text 11/3/2558
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 26/1/2558
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 26/1/2558
นายจิรพันธ์ พุทธรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 488208 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์





  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon@Panitthon.ac.th