ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2559 ลงวันที่
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ Alternate Text 20/10/2559
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพระดับ ปวช.๑) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ Alternate Text 29/9/2559
เรื่อง เกณฑ์ทักษะวิชาชีพ แลพทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๔๔๙ Alternate Text 8/8/2559
แบบสอบถามความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลประจำตัวผู้เรียน Alternate Text 29/9/2559
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text 8/8/2559
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บข้อมูล กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้บุคลากรร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าว Alternate Text 15/7/2559
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text 15/7/2559
พีธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ Alternate Text
      พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ ๒ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ Alternate Text
     

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา Alternate Text
      ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ Alternate Text
      ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ณ ห้องมูลนิธิสมเด็จพระธีรญาณมุนี ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

[ดูภาพเพิ่มเติม]
งานเกษียณวิทยาลัยพณิชยการธนุบรี ประจำปี ๒๕๕๙ "Alternate Text
     

[ดูภาพเพิ่มเติม]
สัมมนาการตลาด "Alternate Text
      คุณกรรนิการ์ กฤษฎาพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจซีอีโอ ธนาคารกสิกรไทยสาขาจรัญสนิทวงศ์ ๑๓ รับเชิญเป็นวิทยากรสัมมนา “กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตใจลูกค้า” โดยมีครูอาจารย์และนักเรียน นักศึกษาแผนกการตลาด วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีเข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

[ดูภาพเพิ่มเติม]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ "Alternate Text
      การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน "Alternate Text
     

สัมมนาการตลาด หัวข้อ "รวยด้วยหัวคิด ธุรกิจคนรุ่นใหม่"Alternate Text
      คุณณัฏธ์ธยาน์ ไม่โรยรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท M.S PRODUCT เป็นวิทยากรให้ความรู้ และประสบการ แก่นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการตลาด เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ณ ห้อง ๗๔๔ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
งานมุฑิตาจิต Alternate Text
      งานมุฑิตาจิต แด่ครูและบุคลากร ที่ เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล

[ดูภาพเพิ่มเติม]
" โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพAlternate Text
      โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ปวะบุตร ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

[ดูภาพเพิ่มเติม]
" งานสถาปนาอินเตอร์แลคประจำปี ๒๕๕๙Alternate Text
      งานสถาปนาอินเตอร์แลคประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องมูลนิธิสมเด็จพระธีรญาณมุนี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
" พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี Alternate Text
      พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

[ดูภาพเพิ่มเติม]
" ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระมหาระมัด โชติปาโล Alternate Text
      งานอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี (ชาตกาล) หลวงพ่อพระมหาระมัด โชติปาโล อดีตเจ้าอาวาสวัดบางแวก อดีตเจ้าคณะแขวงคูหาสวรรค์ เขต ๒ พระผู้ให้กำเนิดวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 8 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง หลักการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของสถานศึกษา Alternate Text 22/9/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการตั้งต้นบริการ" Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6 Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ ในรายการพิเศษ "คัดกรองมะเร็งเต้านม ค้นหาปัจจัยเสี่ยง" Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) Alternate Text 9/9/2558
ข่าวรับสมัครงาน ลงวันที่
รับนักเรียน(ปวส.)ฝึกงานของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) Alternate Text 11/11/2558
รับสมัครพนักงาน Part-time เทศกาลปีใหม่ Alternate Text 31/8/2558
ประกาศรับสมัครงานบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด Alternate Text 7/8/2558
รับสมัครงาน บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด Alternate Text 3/8/2558
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีบัญชี จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2559 Alternate Text 1/2/2559
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2559 Alternate Text 1/2/2559
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติเทคโนโลยีการบัญชี จำนวน 1 ชุด Alternate Text 18/1/2559
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 3 ชุด Alternate Text 18/1/2559
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Alternate Text 15/1/2559
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการเช่าโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 14/1/2559
นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 727292 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon@Panitthon.ac.th