ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่
เรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล กลุ่ม เลขที่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ปีการศึกษา 2561 Alternate Text 19/4/2561
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ซ่อมกิจกรรม 3456 เสริมสร้สางคนดีคนเก่ง Alternate Text 5/4/2561
เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 Alternate Text 3/4/2561
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Alternate Text 29/3/2561
เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบโควตารอบ 2 Alternate Text 27/2/2561
เรื่อง ซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 Alternate Text 23/2/2561
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ซ่อมกิจกรรม เสริมสร้างคนดี คนเก่ง Alternate Text 23/2/2561
เรื่อง ข้อสอบพร้อมเฉลยการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานการบัญชี ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 Alternate Text 19/1/2561
รับประกาศนียบัตรปีการศึกษา2560 Alternate Text
     

[ดูภาพเพิ่มเติม]
เปิดบ้าน พ.ธ. Alternate Text
     

[ดูภาพเพิ่มเติม]
งานคอมปริทัศน์ Alternate Text
     

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด เปิดรับพนักงานประจำ เป็นจำนวนมาก Alternate Text 29/3/2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Alternate Text 25/10/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบมีสายและไร้สาย Alternate Text 3/8/2560
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอนราคา Alternate Text 23/6/2560
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสัมมนาทางตลาด จำนวน ๑ ห้อง Alternate Text 9/6/2560
นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 909338 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon@Panitthon.ac.th