ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text 20/7/2561
เรื่อง รับสมัครพนักงาน หจก.ดิจิไทซิ่ง แฟคทอรี่ Alternate Text 12/7/2561
เรื่อง รับสมัครพนักงาน บมจ. ธนูลักษณ์ Alternate Text 12/7/2561
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text 28/6/2561
เรื่อง รวมไฟล์ข้อมูล ประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเอง Alternate Text 28/5/2561
เรื่อง การจำหน่ายนักเรียน-นักศึกษาพ้นสภาพ (เพื่มเติม) Alternate Text 17/5/2561
เรื่อง บัตรลงทะเบียนล่าช้า Alternate Text 15/5/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และปวส2 ประจำปีกาศึกษา 2561 Alternate Text 8/5/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และปวส2 ประจำปีกาศึกษา 2561 Alternate Text 2/5/2561
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 Alternate Text
      วันที่ 10 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลืมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

[ดูภาพเพิ่มเติม]
พิธีเปิดศูนย์พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีน และการเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน Alternate Text
      พิธีเปิดศูนย์พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีน และการเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561

[ดูภาพเพิ่มเติม]
การแข่งขันกีฬาหมากล้อม อาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกทม. ประจำปี 2561 Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคู่หญิง ทีมหญิง และทีมผสม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคู่ชาย ในการแข่งขันกีฬาหมากล้อม อาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกทม. ประจำปี 2561 ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

[ดูภาพเพิ่มเติม]
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ณ วัดนก วัดบางแวก และ วัดวิจิตรการนิมิตร Alternate Text
      วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ดำเนินกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ณ วัดนก วัดบางแวก และ วัดวิจิตรการนิมิตร เพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา

[ดูภาพเพิ่มเติม]
พิธีลงนามถวายพระพร ราชกาลที่ 10 Alternate Text
      พิธีลงนามถวายพระพรและชุมนุมสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา (28 กรกฎาคม 2561) วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎษคม 2561 ณ เวทีหน้าอาคาร 5 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีจัดโครงการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน Alternate Text
      วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีจัดโครงการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันโดยทางวิทยาลัยได้รับเกียรติจา กสถานีตำรวจภาษีเจริญ และ สถานีตำรวจบางเสาธงเป็นผู้อบรม จราจร สารเสพติด และพฤติกรรมร่วมสังคม

[ดูภาพเพิ่มเติม]
MOU ICONSIAM Alternate Text
      วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้ตกลงทำสัญญาความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ICONSIAM เพื่อเป็นข้อตกลงในการรับนักเรียน-นักศึกษา เข้าฝึกงานและทำงานกับสถานประกอบการจริง

[ดูภาพเพิ่มเติม]
เลือกตั้ง อวท. 61 Alternate Text
      วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งนายก อวท. เพื่อเป็นผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

[ดูภาพเพิ่มเติม]
แข่งหมากล้อม Alternate Text
      วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13

[ดูภาพเพิ่มเติม]
Echove ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ Alternate Text
      วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมกับศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Excho VE ดำเนินการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวหน้าสู่อาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา

[ดูภาพเพิ่มเติม]
รณรงค์การพนันให้โทษ Alternate Text
      วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00น. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีร่วมกับสน.ภาษีเจริญ รณรงค์ พธ.ยุค 4.0 ดูฟุตบอลโลก 2018 เพื่อความรู้ความบันเทิงและความสุข อย่างมีสติ ไม่ข้องเกี่ยวกับการพนัน

[ดูภาพเพิ่มเติม]
สานสัมพันธ์พี่น้อง Alternate Text
      วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00น. -16.00 น.วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์พี่น้อง เพื่อเป็นการสร้างสายใยและสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษาได้อยู่ร่วมกับแบบครอบครัวและพี่น้อง

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ประกวดพานไหว้ครู Alternate Text
      วันที่ 13 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดกิจกรรม การแข่งขันประกวดพานไหว้ครู เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ นักเรียน นักศึกษา ได้สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และระลึกถึงพระคุณครู

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ค่ายธรรมมะอารมร์ดี Alternate Text
      วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยพณิชยการธบนุรี จัดเข้าค่ายคุณธรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 2 วัดสามง่าม ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา

[ดูภาพเพิ่มเติม]
Fixit 2-3 มิถุนายน61 Alternate Text
      วันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ดำเนินการกิจกรรม Fix it Center Thailand 4.0 ให้แก่ชุมชนหลากหลายอาชีพเพื่อต่อยอดธุรกิจ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ฝึกอาชีสร้างธุรกิจณ อาคาร 9

[ดูภาพเพิ่มเติม]
กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก Alternate Text
      วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงผลเสียจากการสูบบุหรี่

[ดูภาพเพิ่มเติม]
การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2 Alternate Text
      วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
รับโล่เกียรติคุณองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพดีเด่น 2560 Alternate Text
      วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00น. นายเจนวิทย์ ครองตนผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ขึ้นรับโล่เกียรติคุณองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพดีเด่น 2560 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
การตลาดตามโครงการสานพลังประชารัฐ Alternate Text
      วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น. นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และคุณครูพรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล ร่วมเยี่ยมชมและนิเทศ นักศึกษา หลักสูตร ปวส. การตลาดตามโครงการสานพลังประชารัฐ "Excellent Model School"ณ บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด เปิดรับพนักงานประจำ เป็นจำนวนมาก Alternate Text 29/3/2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Alternate Text 25/10/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบมีสายและไร้สาย Alternate Text 3/8/2560
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอนราคา Alternate Text 23/6/2560
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสัมมนาทางตลาด จำนวน ๑ ห้อง Alternate Text 9/6/2560
นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 944688 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon@Panitthon.ac.th