ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2558 ลงวันที่
เรื่อง แผนกวิชาการบัญชี จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในโลธุรกิจ ของนักศึกษาบัญชี ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษา ระดับปวส.1 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่ 6.00-18.00น. Alternate Text 22/4/2559
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 Alternate Text 22/4/2559
เรื่อง ประกาศรายชื่อห้อง นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปี 2559 Alternate Text 18/4/2559
เรื่อง ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัญฑิฒ(ต่อเนื่อง) ครั้งที่ 2 ประจำมีการศึกษา 2559 Alternate Text 8/4/2559
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.(รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 Alternate Text 31/3/2559
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 Alternate Text 27/3/2559
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโควตา ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2559 Alternate Text 29/1/2559
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโควตา ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2559 Alternate Text 29/1/2559
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 Alternate Text 22/1/2559
เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 Alternate Text 18/1/2559
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text 15/1/2559
เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2559 Alternate Text 15/1/2559
เรื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร พ.ศ.2559) Alternate Text 13/1/2559
เรื่อง แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Alternate Text 11/1/2559
VDO การแถลงข่าว พิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อเปิดสอนหลักสูตร ปวช. ทวิศึกษา Alternate Text
      การแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อเปิดสอนหลักสูตร ปวช. ทวิศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กับ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสพฐ. 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมมูลนิธิ สมเด็จพระชิรญาณมุนี
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าร่วมงานชุมชุมลูกเสือ ระดับภาคAlternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ ระดับภาค ที่ค่ายวชิราวุธ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ในวันที่ 7-12 มีนาคม 59 โดยได้รับรางวัล เนตรนารีหมู่ดีเด่น ,ลูกเสือสวนสนามดีเด่น และค่ายย่อยดีเด่น
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ SMK MedikaCom ประเทศอินโดนิเซียAlternate Text
      คณะครู และนักเรียน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ SMK MedikaCom ประเทศอินโดนิเซีย ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง 28 มีนาคม 2559
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ครบรอบ 59 ปีAlternate Text
      วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ครบรอบ 59 ปี ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล 23 กุมภาพันธ์ 2559
การแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อเปิดสอนหลักสูตร ปวช. ทวิศึกษา Alternate Text
      การแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อเปิดสอนหลักสูตร ปวช. ทวิศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กับ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสพฐ. 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมมูลนิธิ สมเด็จพระชิรญาณมุนี
ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน-นักศึกษา ของวิทยาลัย Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ขอร่วมแสดงความยินดี กับ
> นางสาวกัญญาพัชร วงศ์ไทย ได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลชนะเลิศ ประเภทปืนสั้น จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
> นางสาวแก้วกนก ชมภูวิเศษ รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงสากลหญิง และรางวัลชนะเลิศ อาชีวอาเซียน
> นายชุตินธร กล้าสู้ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองดนตรีไทย ประเภทขลุ่ยเพียงออ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ดนตรีไทยประเภทระนาดไม้แข็ง
ในงาน การแข่งขันทักษะพื้นฐานในการประชุมทางวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง หลักการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของสถานศึกษา Alternate Text 22/9/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการตั้งต้นบริการ" Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6 Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ ในรายการพิเศษ "คัดกรองมะเร็งเต้านม ค้นหาปัจจัยเสี่ยง" Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) Alternate Text 9/9/2558
ข่าวรับสมัครงาน ลงวันที่
รับนักเรียน(ปวส.)ฝึกงานของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) Alternate Text 11/11/2558
รับสมัครพนักงาน Part-time เทศกาลปีใหม่ Alternate Text 31/8/2558
ประกาศรับสมัครงานบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด Alternate Text 7/8/2558
รับสมัครงาน บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด Alternate Text 3/8/2558
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีบัญชี จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2559 Alternate Text 1/2/2559
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2559 Alternate Text 1/2/2559
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติเทคโนโลยีการบัญชี จำนวน 1 ชุด Alternate Text 18/1/2559
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 3 ชุด Alternate Text 18/1/2559
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Alternate Text 15/1/2559
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการเช่าโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 14/1/2559
นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 674912 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon@Panitthon.ac.th