ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2561 ลงวันที่
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาการตลาดระบบโควตาพิเศษ Alternate Text 15/1/2562
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. รอบโควตา ประจำปีการศึกษา2562 Alternate Text 11/12/2561
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควต้า และระดับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควต้าประจำปีการศึกษา 2562 Alternate Text 4/11/2561
เรื่อง แบบฟอร์มลงทะเบียน Alternate Text 4/11/2561
เรื่อง การจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนสำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ Alternate Text 31/10/2561
เรื่อง รับสมัคบุคคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถ Alternate Text 11/10/2561
เรื่อง บัตรลงทะเบียนล่าช้า Alternate Text 28/9/2561
เรื่อง บัตรลงทะเบียน Alternate Text 14/9/2561
เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Alternate Text 13/9/2561
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 Alternate Text 4/9/2561
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 Alternate Text 31/8/2561
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text 20/7/2561
เรื่อง รับสมัครพนักงาน หจก.ดิจิไทซิ่ง แฟคทอรี่ Alternate Text 12/7/2561
เรื่อง รับสมัครพนักงาน บมจ. ธนูลักษณ์ Alternate Text 12/7/2561
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text 28/6/2561
เรื่อง รวมไฟล์ข้อมูล ประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเอง Alternate Text 28/5/2561
เรื่อง การจำหน่ายนักเรียน-นักศึกษาพ้นสภาพ (เพื่มเติม) Alternate Text 17/5/2561
เรื่อง บัตรลงทะเบียนล่าช้า Alternate Text 15/5/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และปวส2 ประจำปีกาศึกษา 2561 Alternate Text 8/5/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และปวส2 ประจำปีกาศึกษา 2561 Alternate Text 2/5/2561
ประมวลภาพงานกิจกรรมกีฬาสีภายในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2561 Alternate Text
      ประมวลภาพงานกิจกรรมกีฬาสีภายในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ประชุมสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ (12 - พ.ย. - 2561) Alternate Text
      เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการเจนวิทย์ ครองตน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ เป็นประธานในการประชุมสถานศึกษา ภาครัฐ และ เอกชน สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ครั้งที่ 1 / 2561 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี (งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี)

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นและลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 Alternate Text
      ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นและลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 กันยายน 2561 ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC สำหรับครูอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ ระดับพื้นฐาน (ตามหลักสูตร) Alternate Text
      อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC สำหรับครูอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ ระดับพื้นฐาน (ตามหลักสูตร) วันที่ 15 -16 กันยายน 2561 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการจับจีบผูกผ้า Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตรวิชาการจับจีบผูกผ้า 9 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมูลนิธิฯ

[ดูภาพเพิ่มเติม]
การประกวด/แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ลงวันที่
เรื่อง ใบสมัครและเกณฑ์การประกวด/แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Alternate Text 15/11/2561
เรื่อง กำหนดการการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยพณิชการธนบุรี Alternate Text 15/11/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง การออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ Alternate Text 2/10/2561
เรื่อง กิจกรรมประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ "โครงการกลับบ้านปลอดภัย" ชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท Alternate Text 2/10/2561
เรื่อง บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด เปิดรับพนักงานประจำ เป็นจำนวนมาก Alternate Text 29/3/2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Alternate Text 25/10/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบมีสายและไร้สาย Alternate Text 3/8/2560
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอนราคา Alternate Text 23/6/2560
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสัมมนาทางตลาด จำนวน ๑ ห้อง Alternate Text 9/6/2560
นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 992906 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : bangkok19@vec.mail.go.th