ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text 17/8/2560
เรื่อง บอกเลิกสัญญาเช่าแผงจำหน่ายอาหารไก่ทอด แผงที่ 2 Alternate Text 17/8/2560
เรื่อง แบบเสนอผลงาน ประเภทที่ 10 Alternate Text 10/8/2560
เรื่อง ใบสมัครการจัดการ Alternate Text 12/7/2560
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว Alternate Text 2/6/2560
เรื่อง กำหนดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา Alternate Text 8/5/2560
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Alternate Text 8/5/2560
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน Alternate Text 5/5/2560
เรื่อง แจ้งจำนวนเงินและวันลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๐ Alternate Text 5/5/2560
เรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง Alternate Text 5/5/2560
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคึกษาต่อและผ่านการทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ Alternate Text 3/5/2560
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว Alternate Text 18/4/2560
เรื่อง ราายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปวส1. ประจำปีการศึกษา 2560 Alternate Text 11/4/2560
เรื่อง ราายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปวช1. ประจำปีการศึกษา 2560 Alternate Text 11/4/2560
เรื่อง กำหนดการรับนักเรียนนักศึกษา ปวช 1 Alternate Text 5/4/2560
เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบปกติ Alternate Text 5/4/2560
โครงการภาวะผู้นำ Alternate Text
      วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้ดำเนิน โครงการภาวะผู้นำ เพื่อเป็นการอบรมให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้ถึงความหมายและการปฏิบัติตนให้เป็นผู้นำที่ดี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน Alternate Text
      วันที่ 17 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยพณิชยการธฯบุรี ได้ดำเนิน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อหลักสูตรการทำ เคบับ ขนมปังกรอบ ผ้ามัดย้อม ฟองดู สกรีนกระเป๋า ณ อาคาร 9 ชั้นล่าง

[ดูภาพเพิ่มเติม]
Fix it center 4.0 22-23 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text
      วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดงาน Fix it Center 4.0  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้การหารายได้เสริม ในหลากหลายอาชีพเพื่อต่อยอดธุรกิจ และให้บริการถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพในตรัวเรือน

[ดูภาพเพิ่มเติม]
เลือกตั้งนายก อวธ.ปีการศึกษา 2561 Alternate Text
      วันที่ 5 ก.ค 2560 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการ อวท. หน่วยวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ณ ลานกิจกรรมใต้อาคาร 5 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
โครงการรุกเพื่อลดเอดส์ Alternate Text
      วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประธานพิธีเปิดงานตามโครงการรุกเพื่อลดเอดส์ ปีการศึกษา 2560 โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชนร่วมกับกรมควบคุมโรคติดต่อ ณ หอประชุมประทีบปฐมกสิกุล

[ดูภาพเพิ่มเติม]
วันต่อต้านยาแสพติด Alternate Text
      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ดำเนินการโดย งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
fix it center Alternate Text
      วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการใหม่ Alternate Text
      วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการ และคณะคุณครูวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ต้อนรับรองผู้อำนวยการใหม่

[ดูภาพเพิ่มเติม]
วันไหว้ครู 8 มิถุนายน 2560 Alternate Text
      วันที่ 8 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณครู

[ดูภาพเพิ่มเติม]
การแข่งขันค่ายการเงินของธนาคารทิสโก้ ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน รุ่นที่ 10 Alternate Text
      วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่ นักเรียน นักศึกษา และครู ที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการแข่งขันค่ายการเงินของธนาคารทิสโก้ ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน รุ่นที่ 10

[ดูภาพเพิ่มเติม]
วันงดสูบหรี่โลก Alternate Text
      วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลกและ อบรมแกนนำเยาวชนสดใสไร้ควันบุหรี่  ณ ห้องประชุมไพโรจน์ปวะบุตรเพื่อรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้ถึงผลเสียของการสูบบุหรี่

[ดูภาพเพิ่มเติม]
เจ้าหน้าที่ตำรวจเขตภาษีเจริญเข้าร่วม ตรวจความเรียบร้อย และอบรม ระเบียบและการทำหน้าที่ของตนให้กับนักเรียน นักศึกษา Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเขตภาษีเจริญเข้าร่วม ตรวจความเรียบร้อย และอบรม ระเบียบและการทำหน้าที่ของตนให้กับนักเรียน นักศึกษาในวันที่ 26 พ.ค 60

[ดูภาพเพิ่มเติม]
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา 2560 Alternate Text
      โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา 2560 ให้แก่คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรและผู้ประกอบการร้านค้าวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 - 11.00 น. ณ ห้องสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

[ดูภาพเพิ่มเติม]
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก มอบตัว นักเรียน นักศึกษา ทวิภาคี ระดับ ปวช.1 , ปวส.1 Alternate Text
      วันที่ 17 พ.ค 60 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบตัว นักเรียน นักศึกษา ทวิภาคี ระดับ ปวช.1, ปวส.1 จาก บริษัท เซ็นทรัลเรสเตอร์รองส์ กรุ๊ป จำกัด ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เวลา 09.00 น. ณ. อาคาร 7 ชั้น 4

[ดูภาพเพิ่มเติม]
มอบตัว นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช./ปวส.สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคีของบริษัทมัดแมน จำกัด มหาชน Alternate Text
      วันที่ 8 พ.ค. 60 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบตัว นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช./ปวส.สาขาธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคีของบริษัทมัดแมน จำกัด มหาชน เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ. อาคาร 7 ชั้น 4 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
โครงการจิตอาสาฯ ณ ท้องสนามหลวง Alternate Text
      วันที่ 14 พ.ค. 60 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาให้บริการ และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

[ดูภาพเพิ่มเติม]
การปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 Alternate Text
      วันที่ 8 พ.ค. 60 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล ซึ่งมีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆและร่วมรับฟังข้อ ปฏิบัติของสถานศึกษา

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ประชุมครู และ บุคลากรทางกร Alternate Text
      วันที่ 9 พ.ค. 60 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้จัดการประชุมประชุมครู และ บุคลากรทางกร เพื่อส่งเสริมการจัดทำวิจัยของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเวลา 08.00น.-17.00น. ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ปะวะบุตร อาคาร 6 ชั้น 4

[ดูภาพเพิ่มเติม]
พิธีมอบประกาศนียบัตร ของบริษัทมัดแมน จำกัด มหาชน Alternate Text
      วันที่ 9 พ.ค. 2560 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้จัดพีธีมอบเกียรติบัตรของบริษัทมัดแมน จำกัด มหาชน โดย Mrs.HOYOYOUNG KIM DIRECTOR ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
โครงการส่งเสริมการวิจัยของครู Alternate Text
      วันที่ 11 พ.ค. 60 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้จัดโครงการ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมการจัดทำวิจัยของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเวลา 08.00น.-17.00น. ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ปะวะบุตร อาคาร 6 ชั้น 4

[ดูภาพเพิ่มเติม]
การปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 25601-3 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text
      วันที่ ๑ - ๓ พ.ค. ๖๐ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล ซึ่งมี นักเรียนเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการและรับฟังข้อปฏิบัติของสถานศึกษา

[ดูภาพเพิ่มเติม]
open house ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Alternate Text
      นายเจนวิทย์ ครงองตน เป็นประธานในพิธีเปิด Open house ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง หลักการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของสถานศึกษา Alternate Text 22/9/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการตั้งต้นบริการ" Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6 Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ ในรายการพิเศษ "คัดกรองมะเร็งเต้านม ค้นหาปัจจัยเสี่ยง" Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) Alternate Text 9/9/2558
ข่าวรับสมัครงาน ลงวันที่
รับนักเรียน(ปวส.)ฝึกงานของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) Alternate Text 11/11/2558
รับสมัครพนักงาน Part-time เทศกาลปีใหม่ Alternate Text 31/8/2558
ประกาศรับสมัครงานบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด Alternate Text 7/8/2558
รับสมัครงาน บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด Alternate Text 3/8/2558
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบมีสายและไร้สาย Alternate Text 3/8/2560
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอนราคา Alternate Text 23/6/2560
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสัมมนาทางตลาด จำนวน ๑ ห้อง Alternate Text 9/6/2560
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕๐ ชุด Alternate Text 1/5/2560
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕๐ ชุด Alternate Text 1/5/2560
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕๐ ชุด Alternate Text 1/5/2560
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา คอมพิวเตอร์สำหรับกราฟฟิก จำนวน ๓๑ ชุด Alternate Text 1/5/2560
เรื่อง สอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิก จำนวน ๓๑ เครื่อง Alternate Text 18/4/2560
เรื่อง สอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิก จำนวน ๓๑ เครื่อง Alternate Text 18/4/2560
เรื่อง สอบราคาเช้าเครื่องคมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘๐ เครื่อง ระยะเวลา ๑ ปี Alternate Text 22/3/2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Alternate Text 28/2/2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Alternate Text 28/2/2560
เรื่อง ประกวดราคาต้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Alternate Text 31/1/2560
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการเช่าโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 19/1/2560
เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ อาคาร ๘ Alternate Text 17/11/2559
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดีย Alternate Text 3/11/2559
เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ Alternate Text 3/11/2559
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ อาคาร๘ Alternate Text 2/11/2559
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพระดับ ปวช ๑) Alternate Text 2/11/2559
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ Alternate Text 20/10/2559
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพระดับ ปวช.๑) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ Alternate Text 29/9/2559
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2559 Alternate Text 1/2/2559
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติเทคโนโลยีการบัญชี จำนวน 1 ชุด Alternate Text 18/1/2559
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 3 ชุด Alternate Text 18/1/2559
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Alternate Text 15/1/2559
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการเช่าโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 14/1/2559
นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 832252 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon@Panitthon.ac.th