ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่
เรื่อง การจำหน่ายนักเรียน-นักศึกษาพ้นสภาพ (เพื่มเติม) Alternate Text 17/5/2561
เรื่อง บัตรลงทะเบียนล่าช้า Alternate Text 15/5/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และปวส2 ประจำปีกาศึกษา 2561 Alternate Text 8/5/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และปวส2 ประจำปีกาศึกษา 2561 Alternate Text 2/5/2561
เรื่อง จำหน่ายนักเรียน-นักศึกษาพ้นสภาพ Alternate Text 27/4/2561
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว Alternate Text 26/4/2561
เรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล กลุ่ม เลขที่ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) Alternate Text 23/4/2561
เรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล กลุ่ม เลขที่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ปีการศึกษา 2561 Alternate Text 19/4/2561
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ซ่อมกิจกรรม 3456 เสริมสร้สางคนดีคนเก่ง Alternate Text 5/4/2561
เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 Alternate Text 3/4/2561
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Alternate Text 29/3/2561
การปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 Alternate Text
      วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้ดำเนินการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน เพื่อเป็นการปูแนวทางการทำงานในสถานประกอบการอย่างถูกต้องและมีความสุข

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาทวิภาคีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 Alternate Text
      วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาทวิภาคีใหม่ปี 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในสถานศึกษาและสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ

[ดูภาพเพิ่มเติม]
อบรม หลักสูตร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น Alternate Text
      วันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้ดำเนินการจัด อบรม หลักสูตร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ให้กับนักเรียนสาขาการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 Alternate Text
      วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 61 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ดำเนินการจัด ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อปลูกฝังเลือดฟ้าขาวและสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างครูและลูกศิษย์ร่วมถึงเพื่อนในส ถาบันเดียวกัน ให้มีความรัก ความสามัคคี ดั่งพี่น้อง

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด เปิดรับพนักงานประจำ เป็นจำนวนมาก Alternate Text 29/3/2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Alternate Text 25/10/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบมีสายและไร้สาย Alternate Text 3/8/2560
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอนราคา Alternate Text 23/6/2560
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสัมมนาทางตลาด จำนวน ๑ ห้อง Alternate Text 9/6/2560
นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 923368 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon@Panitthon.ac.th