ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

 

งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานสื่อการเรียนการสอน
คณะพื้นฐานและแผนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
คณะวิชาชีพสาขาพณิชยการและแผนกวิชาชีพสาขาพณิชยการ
คณะวิชาการบัญชี และภาควิชาการบัญชี1
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวีภาคี)
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คณะวิชาการเลขานุการ และแผนกวิชางานสำนักงาน
แผนกวิชาการเลขานุการ
คณะวิชาการตลาดและแผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการขาย
คณะวิชาอุสาหกรรมการท่องเที่ยวและแผนกวิชาอุสาหกรรมการท่องเที่ยวปวช.
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวีภาคี)
นายวรรณยุทธ จิตสมุทร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 1046816 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : bangkok19@vec.mail.go.th