ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่
เรื่อง ข้อสอบพร้อมเฉลยการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานการบัญชี ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 Alternate Text 19/1/2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 และจอภาพระบบสัมผัสพร้อม Mount ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Alternate Text 22/12/2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับปวช.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Alternate Text 15/12/2560
เรื่อง ประกาศเลขที่นั่งสอบ v-net Alternate Text 15/12/2560
เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบโควตารอบ 1 Alternate Text 15/12/2560
เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบโควตารอบ 1 Alternate Text 15/12/2560
เรื่อง ขั้นตอนการมอบตัวขึ้นทะเบียนเรียนเป็นนักเรียน นักศึกษา Alternate Text 15/12/2560
เรื่อง รายงานผลการประกวดแข่งขันการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตสื่อราชการภายนอก Alternate Text 14/12/2560
เรื่อง รายงานผลการประกวดแข่งขันพิมดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ Alternate Text 14/12/2560
เรื่อง รายงานผลการประกวดแข่งขันพิมดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ Alternate Text 14/12/2560
เรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ปวช Alternate Text 7/12/2560
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 Alternate Text 30/11/2560
เรื่อง งบทดลองวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ตั้งแต่เดือน มี.ค. - ก.ย. 2560 Alternate Text 27/11/2560
ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาจิต Alternate Text
      ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาจิต

[ดูภาพเพิ่มเติม]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กับ โรงเรียนอินเตอร์แคร์บริรักษ์ Alternate Text
      วันที่ 10 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้ดำเนินพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กับ โรงเรียนอินเตอร์แคร์บริรักษ์ ณ ห้องประชุมมูลนิธิ สมเด็จพระธีรญาณมุนี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง หลักการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของสถานศึกษา Alternate Text 22/9/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการตั้งต้นบริการ" Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6 Alternate Text 9/9/2558
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Alternate Text 25/10/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบมีสายและไร้สาย Alternate Text 3/8/2560
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอนราคา Alternate Text 23/6/2560
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสัมมนาทางตลาด จำนวน ๑ ห้อง Alternate Text 9/6/2560
นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 886809 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon@Panitthon.ac.th