ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
เอกสารดาวน์โหลด สำหรับครู
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน 2561
ตัวอย่างบันทึก
แบบฟอร์ม สมอ
โครงการสอน (Course Syllabus)
คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูล พนักงานแจงนับ
คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูล พนักงานแจงนับ
คู่มือการใช้งานระบบ เจ้าหน้าที่วิชาการ
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้หมายเลข
คู่มือบริหารระบบทะเบียนวัดผล
คู่มือบริหารระบบทะเบียนวัดผล
ขอเพิ่มวุฒิ
ประเมินครูผู้ช่วย
ขออนุาตไปต่างประเทศ
ขอการเลื่อนวิทยะฐานะ
กฎ ระเบียบ
แบบฟอร์มต่างๆ
ใบขออนุญาตประกอบวิชาชีพ
เครื่องราชชั้นสายสะพาย
หน้าที่งานบุคลากร
คำร้องขอย้าย
นายวรรณยุทธ จิตสมุทร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 1046809 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : bangkok19@vec.mail.go.th