ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ

รายชื่อ

ตารางเรียนนักเรียน

ตารางสอนคุณครู

ตารางการใช้ห้อง

ตารางการใช้ห้องเรียน
[อาคาร 1]
ห้องวิทยาศาสตร์ 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 2 ห้องวิทยาศาสตร์ 3
ห้อง131 ห้อง132 ห้อง133 ห้อง134
ห้อง135 ห้อง136
ห้อง141 ห้อง142 ห้อง143 ห้อง144
ห้อง145 ห้อง146 ห้อง147
[อาคาร 2]
ห้อง221 ห้อง222 ห้อง223 ห้อง224
ห้อง225
ห้อง231 ห้อง232 ห้อง233 ห้อง234
ห้อง235
ห้อง241 ห้อง242 ห้อง243 ห้อง244
ห้อง245
ห้องปฏิบัติการคอม 251 ห้องปฏิบัติการคอม 252 ห้อง253 ห้อง254
ห้อง255
ห้อง261 ห้อง262 ห้อง263 ห้อง264
ห้อง265
[อาคาร 3]
ห้อง321 ห้อง322 ห้อง323 ห้อง324
ห้อง331 ห้อง332 ห้อง333 ห้อง334
ห้อง341 ห้อง342 ห้อง343 ห้อง344
ห้อง345
ห้อง351 ห้อง352 ห้อง353 ห้อง354
ห้อง355
[อาคาร 5]
ห้อง521 ห้อง522 ห้อง523 ห้อง524
ห้อง525 ห้อง527 ห้อง528
ห้อง531 ห้อง532 ห้อง533 ห้อง534
ห้อง534 ห้อง535
ห้อง541 ห้อง542 ห้อง543 ห้อง544
ห้อง545
[อาคาร 6]
ห้อง624 ห้อง625
ห้องปฏิบัตรการ634 ห้อง635 ห้อง636 ห้อง642
[อาคาร 7]
ห้องปฏิบัติการ742 ห้อง743 ห้องปฏิบัติการ744
ห้องปฏิบัตรการคอม751 ห้องปฏิบัตรการคอม752
ห้องปฏิบัติการการตลาด761 ห้องปฏิบัตรการ763 ห้องปฏิบัติการการตลาด766
[อาคาร 8]
ห้องปฏิบัติการคอม821 ห้องปฏิบัติการคอม822
ห้องปฏิบัติการคอม831 ห้องปฏิบัติการคอม832
ห้องปฏิบัติการคอม841
ห้องปฏิบัติการ851
ห้องปฏิบัติการคอม861 ห้องปฏิบัติการคอม862
[อาคาร 9]
ห้องปฏิบัติการ941 ห้องปฏิบัติการ943 ห้องปฏิบัติการ948
ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ951 ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ953 ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ955 ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ956
ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ957
ห้องพิมพ์ดีดไทย962 ห้องพิมพ์ดีดไทย963 ห้องพิมพ์ดีดไทย965 ห้องพิมพ์ดีดไทย966
ห้องพิมพ์ดีดไทย967
นายวรรณยุทธ จิตสมุทร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 1046830 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : bangkok19@vec.mail.go.th