ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ

รายชื่อ

ตารางเรียนนักเรียน

ตารางสอนคุณครู

ตารางการใช้ห้อง

รายชื่อนักเรียน - นักศึกษา
[ปวช1]
ก.101 ก.102 ก.103 ก.104
ก.105 ก.106 ก.107 ก.108
ก.109 ก.110 ก.111 ก.112
ก.113 ก.114 ก.115 ก.116
ก.117 ก.118 ก.119 ก.120
ก.121
[ปวช2]
ก.201 ก.202 ก.203 ก.204
ก.205 ก.206 ก.207 ก.208
ก.209 ก.210 ก.211 ก.212
ก.213 ก.214 ก.215 ก.216
ก.217 ก.218 ก.219
[ปวช3]
ก.301 ก.302 ก.303 ก.304
ก.305 ก.306 ก.307 ก.308
ก.309 ก.310 ก.311 ก.312
ก.313 ก.314 ก.315 ก.316
ก.317 ก.318 ก.319
[ปวส1]
[การบัญชี] [การตลาด] [การเลขานุการ] [คอมพิวเตอร์ธุรกิจ]
กบ.101 กต.101 กล.101 คพ.101
กบ.102 กต.102 คพ.102
กบ.103 กต.103 คพ.103
กบ.104
กบ.105
กบ.106
[ธุรกิจค้าปลีก]
คป.101
[ปวส2]
[การบัญชี] [การตลาด] [การเลขานุการ] [คอมพิวเตอร์ธุรกิจ]
กบ.201 กต.201 กล.201 คพ.201
กบ.202 กต.202 กล.202 คพ.202
กบ.203 กต.203 คพ.203
กบ.204
กบ.205
[ธุรกิจค้าปลีก]
คป.201
คป.202
นายวรรณยุทธ จิตสมุทร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 1046807 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : bangkok19@vec.mail.go.th