ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ

งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเองรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2553
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2552
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551

นายวรรณยุทธ จิตสมุทร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 1046820 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : bangkok19@vec.mail.go.th