ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จำกัด      
ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จำกัด
      ได้รับมอบเกียรติบัตรจาก นายสมชาย ชาญณนงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะมีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยต่อเนื่อง ครบ ๑๐ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปี ๒๕๕๕
นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 974937 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : bangkok19@vec.mail.go.th