ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-5138 FAX: 02-457-9727

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

Banner10-11-2564
Banner08-11-2564
Banner26-11-2564
Banner23-11-2564
Banner21-09-2564-1
Banner03-12-2563
banner2
banner slide1

ปรัชญา

“ความรู้คู่ความดี ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ”

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่ผลิตผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพด้านบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสู่การเป็นพลโลกดิจิทัล

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ : มีจรรยาบรรณ เชี่ยวชาญวิชาชีพ
เอกลักษณ์ : สถาบันเด่น เน้นสร้างนักวิชาชีพ

จดหมายข่าว วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ข่าวประกาศทั่วไป

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ 23/11/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 15/11/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ลงวันที่ 11/11/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือเรียน โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 09/11/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม (ล่าช้า) ของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 01/11/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 28/10/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 26/10/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง กำหนดการในการเข้ารับวัคซีน Prizer ลงวันที่ 19/10/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 21/05/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม ของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่่ 2/2564 ลงวันที่ 15/10/2564   อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 14/06/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม ของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่่ 1/2564 สำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ลงวันที่ 28/05/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร่น่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 28/05/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ประกาศรายชื่อและรหัสประจำตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 07/05/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 01/04/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง การลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 19/03/2564  อ่านเพิ่มเติม

ทดสอบ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งที่ 3

Download document

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ (บุคลากรทางการศึกษา)

Download document

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ (นักเรียน - นักศึกษา)

Download education calendar

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา

Brochure TCC

เอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

External public relations

การประชาสัมพันธ์ภายนอก