ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

Document
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลประวัติวิทยาลัย
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร ปี2566
ข้อมูลบุคลากร ปี2565
ข้อมูลบุคลากร ปี2564
ข้อมูลบุคลากร ปี2563
ข้อมูลบุคลากร ปี2562
ข้อมูลบุคลากร ปี2561
ข้อมูลบุคลากร ปี2560
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปี2566
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปี2565
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปี2564
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปี2563
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปี2562
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปี2561
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปี2560
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตร ปี2566
ข้อมูลหลักสูตร ปี2565
ข้อมูลหลักสูตร ปี2564
ข้อมูลหลักสูตร ปี2563
ข้อมูลหลักสูตร ปี2562
ข้อมูลหลักสูตร ปี2561
ข้อมูลหลักสูตร ปี2560
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี2566
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี2565
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี2564
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี2563
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี2562
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี2561
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี2560
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลสถานประกอบการ ปี2566
ข้อมูลสถานประกอบการ ปี2565
ข้อมูลสถานประกอบการ ปี2564
ข้อมูลสถานประกอบการ ปี2563
ข้อมูลสถานประกอบการ ปี2562
ข้อมูลสถานประกอบการ ปี2561
ข้อมูลสถานประกอบการ ปี2560
ข้อมูลการบริหารจัดการ
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลงบประมาณ ปี2566
ข้อมูลงบประมาณ ปี2565
ข้อมูลงบประมาณ ปี2564
ข้อมูลงบประมาณ ปี2563
ข้อมูลงบประมาณ ปี2562
ข้อมูลงบประมาณ ปี2561
ข้อมูลการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี2566
ข้อมูลการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี2565
ข้อมูลการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี2564
ข้อมูลการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี2563
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลตลาดแรงงาน ปี2565
ข้อมูลตลาดแรงงาน ปี2564
ข้อมูลตลาดแรงงาน ปี2563
ข้อมูลตลาดแรงงาน ปี2562
ข้อมูลตลาดแรงงาน ปี2561
ข้อมูลตลาดแรงงาน ปี2560