ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-5138 FAX: 02-457-9727

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์

แผนกวิชาสามัญ (ทักษะชีวิต)

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการตลาด

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

แผนกวิชาเลขานุการ

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ข้าราชการพลเรือน

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป