ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
#จดหมายข่าว #TCCNEWS ฉบับที่ 102 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ครั้งที่ 1/2563
📒 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี​
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ครั้งที่ 1/2563
โดย มีรองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล เป็นประธานในการประชุม
เพื่อปรึกษา หารือ แนวทางการจัดการวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ณ อาคาร 2 ห้องประชุม726