ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
#จดหมายข่าว #TCCNEWS ฉบับที่ 104 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
📒 เมื่อวันพุธที่​ 25 พฤศจิกายน 2563
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วยดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทัล และนางลาวัลย์ เกาสุรัตน์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ บริษัท ลาซาด้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการเรียนและการสอน
ของวิทยาลัยต่อไป
ณ ห้องปทุมรัตน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
📒 เมื่อวันพุธที่​ 25 พฤศจิกายน 2563
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี​ ​
มอบหมาย นางสาวจารุณี จิตธนากรโกศล ครูที่ปรึกษาชมรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
ประจำปีพุทธศักราช 2563
ณ บริเวณหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี