ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
 
รายงานข่าว:
#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
#จดหมายข่าว#tccnews
ฉบับที่ 256 ประจำเดือน กันยายน 2566
📜
“การนำเสนอการประเมินคุณภาพการดำเนินงาน โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 รูปแบบออนไลน์”
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
📣
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.วรธนัท ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายพูนศักดิ์ ดีมาก หัวหน้างานปกครอง เข้าร่วมประชุมและนำเสนอในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามคุณภาพการดำเนินงาน การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
โดย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนสถานศึกษาทุกภาคส่วน และวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าร่วมนำเสนอการประเมินคุณภาพการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
#งานปกครอง#ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา