ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
 

รายงานข่าว:

#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 

#จดหมายข่าว#tccnews
ฉบับที่ 257 ประจำเดือน กันยายน 2566

📜
“การประชุมวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ เพื่อรองรับมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate)”
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566

📣
พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ เพื่อรองรับมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) พร้อมด้วย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงศ์จินดา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบุคลากรสำนักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สกศ. บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวิทยาลัยนำร่องจากทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว
ในการนี้วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นำโดย ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิชาการ และนำเสนอผลการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบมาตรฐานอาชีพ (Skill Certificate) ณ ห้องประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี