ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
 
รายงานข่าว:
#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
#จดหมายข่าว#tccnews
ฉบับที่ 263 ประจำเดือน กันยายน 2566
📜
“การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2566”
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
📣
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ​เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2566 โดยมี ดร.วรธนัท ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อให้การพัฒนาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการสรุปผลและหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานศึกษา เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมสำเภาทอง และห้องประชุมมูลนิธิสมเด็จพระธีรญาณมุนี วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :
https://drive.google.com/…/1oC_PJQy3e5rkJb2r_HJz…
#งานบริหารงานทั่วไป#ฝ่ายบริหารทรัพยากร