ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
 
รายงานข่าว:
#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
#จดหมายข่าว#tccnews
ฉบับที่ 264 ประจำเดือน กันยายน 2566
📜
“ประชุม เพื่อเตรียมการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566”
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
📣
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย ดร.วรธนัท ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวภัททชฎา คำพวง หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ คณะครูหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งรายละเอียดข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :
https://drive.google.com/…/1kBvZbDXTf8IWgdVLiw1H…
#งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์#ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ