ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
 
รายงานข่าว:
#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
#จดหมายข่าว#tccnews
ฉบับที่ 270 ประจำเดือน กันยายน 2566
📜
“ประชุมอนุมัติผลการเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566”
วันพุธที่ 27 กันยายน 2566
📣
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ในการประชุมอนุมัติผลการเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ​ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุมัติผลการเรียนเป็นไปตามระเบียบการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
#งานวัดผลและประเมินผล#ฝ่ายวิชาการ