ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
รายงานข่าว:
#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
#จดหมายข่าว#tccnews
ฉบับที่ 273 ประจำเดือน กันยายน 2566
📜
“โครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566”
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566
📣
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย ดร.วรธนัท ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ในโครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียน ปวช.3 นักศึกษา ปวส.2 ระบบปกติ และระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้แนวปฏิบัติงานและบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งอาชีพ โดยมีคณะครูนิเทศ พร้อมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมไพโรจน์ปวะบุตร อาคาร 6 ชั้น 4 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :
https://drive.google.com/…/15ohajOlW…
#งานอาชีวศึกษาทวิภาคี#ฝ่ายวิชาการ