ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(กำลังศึกษา)


พ.ศ. 2555 – 2557

ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชื่อย่อ (ไทย) :ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science in Technical Education (Computer Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) ่ : B.S.Tech.Ed. (Computer Technology)

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ca