ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

ฉบับที่ 4 เดือน มกราคม 2565
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี คณะผู้บริหาร และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมนิเทศการจัดเรียนการสอนออนไลน์​
โดยสอบถามเรื่องการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564 ​
เพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียน การสอน เพื่อที่จะนำไปพัฒนาการจัดการเรียน การสอน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน นักศึกษา