ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 231 ประจำเดือน สิงหาคม 2566
“ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566”
📣 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อรับทราบผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค และพิจารณาการประชุมอื่นๆ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา นำโดย นางน้ำค้าง แสงประเสริฐ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี