ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 234 ประจำเดือน สิงหาคม 2566
“พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบความปลอดภัยอาคารสถานที่ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี”
📣 วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.วรธนัท ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย นายพูนศักดิ์ ดีมาก หัวหน้างานปกครอง คณะครูผู้ช่วยงานปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ได้ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยของอาคารเรียน และห้องเรียน เพื่อตรวจสอบความเสียหายของอาคาร อุปกรณ์การเรียนการสอน
โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบความปลอดภัยอาคารสถานที่ แก่ ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียน พร้อมห้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี