ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
 
📜 ฉบับที่ 274 ประจำเดือน กันยายน 2566
“วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
📣 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร