ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 84 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
🎉🎉 “ชาวพณิชยธนร่วมยินดี และยินดีต้อนรับครูผู้ช่วย สังกัดวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ทั้ง 13 ท่าน”
📣 วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะครู และแขกผู้มีเกียรติ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งครูผู้ช่วยทั้ง 13 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวกัสรา เกื้อกูล แผนกวิชาการตลาด
2. นายกฤติเดช มหาไม้ แผนกวิชาการตลาด
3. นางสาวนภาภรณ์ สังข์ทอง แผนกวิชาการตลาด
4. นางสาวสุทธินี สหนันทรายุทธ แผนกวิชาการตลาด
5. นางรัชมน อำนวยชัย แผนกวิชาการตลาด
6. นางสาวเนตรชนก ศักดิ์ขวา แผนกวิชาการบัญชี
7. นางสาวศุกัคชญา กะรัมย์ แผนกวิชาการบัญชี
8. นายทนงศักดิ์ บำรุงพาณิชย์ แผนกวิชาสามัญ (ทักษะชีวิต)
9. นายปิยะ ชิตตะขบ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
10. นางสาวสุกัญญา ด้วงเอียด แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
11. นางสาวลักขณา สีลาง แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
12. นางสาวจันจิรา ไวปัญญา แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
13. นางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ
ด้วยความยินดียิ่ง พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดี และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: