ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
 

รายงานข่าว:
#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 

#จดหมายข่าว#tccnews
ฉบับที่ 279 ประจำเดือน กันยายน 2566
📜
“การประชุมหารือ การขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูล (Intelligent Center สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล”
🎉🎉
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566
📣
ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุมหารือ การขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูล (Intelligent Center) พร้อมด้วย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษก ช่างทองหลวง ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี คณะผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูล (Intelligent Center) ณ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี