ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
 

 
 
 
 
 
รายงานข่าว:
#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 
#จดหมายข่าว#tccnews
ฉบับที่ 280 ประจำเดือน กันยายน 2566
📜
“ประชุมการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566”
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566
📣
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานในการประชุมการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันฯ ฝ่ายวิชาการ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อแจ้งรายละเอียด กำหนดการของกิจ
กรรม ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี