ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
 
📜 ฉบับที่ 282 ประจำเดือน ตุลาคม 2566
“สถานศึกษาปลอดภัย เรียนดี มีความสุข”
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.วรธนัท ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครูงานปกครอง ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบกลไกการดูแลความปลอดภัย ได้แก่ ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ด้วยการสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย กับ วัด ชุมชน ผู้ปกครอง นำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการทำงานภายใต้การนำของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นั้นจะเป็นการทำงานแบบ “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” โดยการร่วมมือกันในทุกภาคส่วน