ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 285 ประจำเดือน ตุลาคม 2566
🌟วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566
“ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก สอศ”
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ นายบัณฑิต ออกแมน ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา และ นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา