ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
 

📜 ฉบับที่ 317 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
“ประชุมกับทีมนักการภารโรง เรื่องของการปรับปรุงพัฒนา ซ่อมแซม อาคารสถานที่”
📣 วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.วรธนัท ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการบริหารทรัพยากร ประชุมกับทีมนักการภารโรง เรื่องของการปรับปรุงพัฒนา ซ่อมแซม อาคารสถานที่ พร้อมทั้งตรวจสอบด้านความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ภานในสถานรศึกษา ตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบกลไกการดูแลความปลอดภัย ได้แก่ ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ด้วยการสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย กับ วัด ชุมชน ผู้ปกครอง นำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการทำงานภายใต้การนำของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นั้นจะเป็นการทำงานแบบ “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” โดยการร่วมมือกันในทุกภาคส่วน