ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
 

 


รายงานข่าว:
#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 

#จดหมายข่าว#tccnews
ฉบับที่ 318 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
📜
“วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับการร่วมมือร่วมมือ การสนับสนุน จากสำนักงานเขตภาษีเจริญ”
วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566
📣
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.วรธนัท ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าพบ นางเยาวะสกุล ทองธัญวีรัตน์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ เพื่อหารือการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสาธารณูปโภคพร้อมทั้งได้รับการร่วมมือ การสนับสนุน จากสำนักงานเขตภาษีเจริญ ในเรื่องของการพัฒนาซ่อมแซมพื้นผิวทางเดิน ดูแลระบบสาธารณูปโภค ภายในบริเวณวิทยาลัย เพื่อสร้างปลอดภัยที่ดี และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน นักศึกษา อยู่ในวิทยาลัยอย่างปลอดภัย และมีความสุข ตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบกลไกการดูแลความปลอดภัย ได้แก่ ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ด้วยการสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย กับ วัด ชุมชน ผู้ปกครอง นำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการทำงานภายใต้การนำของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นั้นจะเป็นการทำงานแบบ “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” โดยการร่วมมือกันในทุกภาคส่วน