ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
 

 


 

 


📜 ฉบับที่ 327 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
📣 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566
“การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2”
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการประเมิน ได้แก่
⭐ นางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการ
⭐ นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้ทรงคุณวุฒิ
⭐ นางสาวมุกกรินทร์ สุมาธิธรรม รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูหัวหน้าแผนก เพื่อนำเสนอการพัฒนางานตามองค์ประกอบ และตัวชี้วัด ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี