ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
 

 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 

 


 


 


 


 

 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

📜 ฉบับที่ 331 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
📣 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
“คณะผู้บริหารเข้าศึกษาดูงาน ด้านนวัตกรรมการศึกษา และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี”
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ นางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายรัตนภูมิ เรืองสอาด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนางสาวบุญยวีร์ สุวรรณบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการจัดการศึกษา และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โดยมี รศ.ดร.กิติพงค์ มะโน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รศ.ดร.บุญจันทร์ สีสันต์ รองคณบดี กำกับดูแลงานด้านบริหาร และ อ.ใหม่ เจริญธรรม หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คอยให้การต้อนรับ และบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง