ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 197 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
“พิธีเปิดงานอาชีวะร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผู้เรียน”
📣 วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานอาชีวะร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผู้เรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมรับชมพร้อมออกบูธจัดแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษา จำหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพ สอนหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ
โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธี ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สื่อมวลชนและบุคลากรทุกภาคส่วน ร่วมพิธีเปิด ชมการเดินแฟชั่นโชว์และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการต่างๆ ในครั้งนี้ ณ ท่าเรือราชินี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+3