ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 85 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
“พิธีเปิดโครงการยกระดับสมรรถนะครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะแก่ผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติระบบพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูในสถานศึกษา”
📣 วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับสมรรถนะครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะแก่ผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติระบบพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูในสถานศึกษา พร้อมร่วมให้การต้อนรับ ท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 5 ท่าน ดังนี้
1. รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
2. รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
3. ผศ.อำนาจ ทองผาสุข
4. ผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม
5. นายวุฒิภัทร พรมมา
โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู คณะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำเภาทอง และห้องประชุมมูลนิธิสมเด็จพระธีรญาณมุนี วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: