ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รายงานข่าว:
#จดหมายข่าว #tccnews
📜 ฉบับที่ 166 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
“ประชุมเร่งรัดติดตามใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ครั้งที่ 1/2566”
📣 วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาววิไลวรรณ โรจนรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูหัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชา และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
#งานวางแผนและงบประมาณ #ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ