ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 201 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
“การประชุมติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิวุฒิ ไทย-จีน ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร รูปแบบออนไลน์”
📣 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์ชนก สังวาลย์ หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด และนายปัณณพลวัชร์ เพชรวารี หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิวุฒิ ไทย-จีน ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ประธานที่ประชุม ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+3