ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 238 ประจำเดือน กันยายน 2566
“โครงการอบรมภาวะผู้นำนักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขมรมวิชาชีพ และชมรมต่างๆ ตามแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม”
📣 วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมภาวะผู้นำนักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขมรมวิชาชีพ และชมรมต่างๆ ตามแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดย นางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน และ นายนพพล พุ่มพวง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ในการบรรยายพิเศษให้ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหลักตามแผนพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตลอดจนบรรยายหลักการเขียนโครงการ การกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานของโครงการในแต่ละชมรมวิชาชีพ โดยมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพต่างๆ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี