ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 239 ประจำเดือน กันยายน 2566
“พิธีเปิดและภาพบรรยากาศ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21”
📣 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2566
ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กล่าวรายงานพร้อมมอบของที่ระลึก ร่วมถ่ายภาพหมู่พร้อมเพียงกัน พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรบ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมหลักที่ 4 ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://drive.google.com/…/1fOR8kJVWO5GL487sV58FKVJFuZ…