ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
รายงานข่าว:
#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
#จดหมายข่าว#tccnews
📜ฉบับที่ 240 ประจำเดือน กันยายน 2566
“การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังอาชีวะศึกษา (CVM)”
📣วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย คณะครู เข้าร่วมประชุม และพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังอาชีวะศึกษา (CVM) ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2566
โดย ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ประธานในที่ประชุม และ นางปัทมา วีระวานิช ผู้ชำนาญการด้านการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellent Center) ให้การบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาว์น กรุงเทพมหานคร