ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

“#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รายงานข่าว:
#จดหมายข่าว #tccnews
📜 ฉบับที่ 113 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
“”การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์บริหารเครื่อข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM)””
📣 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานในการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์บริหารเครื่อข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) พร้อมด้วยนางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

#สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล #สาขาวิชาการตลาด #ฝ่ายวิชาการ”