ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 168 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้ภาษีร่วมทำดีให้สังคมกับกรมสรรพากร” RD go R-Chee-Wa ประจำปี 2566 โดยกรมสรรพากร”
📣 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กล่าวเปิดและให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะวิทยากร และทีมงานจากกรมสรรพากร ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้ภาษีร่วมทำดีให้สังคมกับกรมสรรพากร” RD go R-Chee-Wa ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2566 เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ศักยภาพ เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจด้านภาษีอากรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ใกล้สำเร็จการศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจและการทำงาน รวมทั้งปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างทัศนคติที่ดี ตระหนักรู้ถึงการทำหน้าที่เสียภาษีให้ถูกต้อง
โดยมี นางสาววิไลวรรณ โรจนรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูแผนกวิชาการบัญชี และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมไพโรจน์ปวะบุตร อาคาร 6 ชั้น 4 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี