ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 202 ประจำเดือน สิงหาคม 2566
“ประชุมแพลตฟอร์มการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ร่วมกับยูเนสโกประเทศไทย (E-learning Platform for TVET Teacher Training with UNESCO Thailand)”
📣 วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย นางสนิฏฐา วุฒิวิกัยการ หัวหน้าแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ นายพรชัย รอดเจริญ และนางสาวศิริพร ไชยรุ่งเรือง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมการประชุมแพลตฟอร์มการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ร่วมกับยูเนสโกประเทศไทย (E-learning Platform for TVET Teacher Training with UNESCO Thailand) ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+3