ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
 
📜 ฉบับที่ 242 ประจำเดือน กันยายน 2566
“การประเมินผลพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566”
📣 วันพุธที่ 6 กันยายน 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้ารับการประเมินผลพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยคณะกรรมการประเมิน ได้แก่
⭐ ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการ
⭐ นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรรมการ
⭐ ผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ กรรมการ
พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำเสนอพร้อมจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี