ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 85 ประจำเดือนธันวาคม 2565
“ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินเปิดสาขาวิชาใหม่ ระดับ ปวช. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และระดับ ปวส. สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566”
📣 วันอังคารที่​ 6 ธันวาคม​ พ.ศ. 2565
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิช​ยการ​ธนบุรี​ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินเปิดสาขาวิชาใหม่ ระดับ ปวช. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และระดับ ปวส. สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ฝ่ายวิชาการ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี