ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 121 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
“พิธีมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) รุ่นที่ 4 ปีที่ 5 สาขาการตลาด โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และ บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)”
📣 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์ชนก สังวาลย์ หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด และคณะครู เข้าร่วมมอบวุฒิบัตรและทุนการศึกษา โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) รุ่นที่ 4 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และ บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาอาชีว ณ ห้องประชุม B06 บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)